femkekinderc              wordcloud2

                 

Kindercoaching        

Vanuit de hulpvraag van het kind,ga ik samen met uw kind aan de slag.  De hulp is op maat,gericht op het kind met zijn/haar uitdaging. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd, die een vraag hebben.

Als Kindercoach help ik het kind, de oplossing van zijn/ haar probleem, binnen zichzelf te vinden. Ik geef hem/ haar net even dat zetje in de rug. Normaal gesproken kan het kind na een aantal sessies weer zelfstandig verder.Ik benader het probleem spelenderwijs en zoek de beste aansluiting bij uw kind. Ik werk met verschillend speelmateriaal, spellen, verhalen, visualisaties, het coachee-spel, rollenspel, tekenen, schilderen. Ook zoek ik samen met uw kind de natuur op.

Hoe werkt het?

Als u vragen heeft , kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Hierna wordt er een afspraak met u en uw partner gemaakt voor een intakegesprek. Aan de hand van de intake wordt de vraag in kaart gebracht. In principe ga ik uit van de behoefte van het kind. Uiteraard wordt dit met u besproken.Daarna ga ik aan de slag met uw kind. Tijdens de sessies met uw kind is het de bedoeling dat het zich vrij kan uiten naar mij. Het kind moet zich veilig voelen en geeft mij zijn/ haar vertrouwen. Het bepaalt zelf wat binnen de muren van de praktijk blijft en wat naar buiten mag.

 Na elke sessie zal ik u een korte mail sturen waarin ik schrijf wat we in de sessie gedaan hebben. Na een aantal sessies (dit kan per kind verschillend zijn) volgt een gesprek tussen u en mij en bespreken we de stand van zaken. We bepalen hoeveel sessies er nog nodig zijn en of we tevreden zijn over de gang van zaken.

Wat levert ‘t op?

  • Minder vol hoofd
  • minder boosheid                                                        
  • meer zelfvertrouwen
  • meer harmonie in het gezin
  • weten wat de leerstrategie is
  • kennis van eigen kwaliteiten.

Waar?

In overleg, en afhankelijk van de vraag, wordt gekeken of de hulp bij u thuis of bij mij thuis wordt aangeboden.

WP 20170215 001 opt           herinneringspotje