Wat zegt de wetenschap?

Onderzoeken, waarbij gebruik is gemaakt van de lichaamsoefeningen, kindermassage en concentratieoefeningen geven de volgende effecten voor kinderen:

Betere concentratie

Verbetering van het klasse- en onderwijsklimaat

Bewuster leven

Verbetering van schoolprestaties

Leerlingen zijn zich meer bewust van hun fysieke lichaam en hun gevoelens

Leerlingen werken meer samen en kunnen makkelijker zelf conflicten oplossen

Afname pestgedrag, meer inlevingsvermogen

Het werk is sneller af en het zelfstandig werken verbeterd

Leerlingen zijn beter in staat eerst te denken en voelen en dan pas te doen

Leerlingen leren meer verantwoording voor hun gedrag en gevoelens te nemen

Bij jonge kinderen geven ouders aan dat ze makkelijker in slaap vallen en beter slapen

Meer zelfreflectie; hierdoor minder extreme negatieve emotionele uitbarstingen en agressief gedrag

Leerlingen zijn na een oefening eerder bereid zich in te zetten voor volgende en verschillende lessen.

Toename van creativiteit