Daarnaast biedt Coach-3 nog de volgende mogelijkheden:

Lessen Stiltekracht

Elementen van lichaamsoefeningen, massage en mindfulness wordt aangeboden in een lessencyclus van 6 basislessen voor de gehel groep of een deel van de groep. Dit kan worden vervolgd met wekelijkse, twee wekelijkse of driewekelijkse lessen om te blijven vasthouden wat is geleerd.

Workshops

Elementen van lichaamsoefeningen, concentratie en massage kan eenmalig, voor een aantal weken of gedurende een heel schooljaar worden aangeboden. De workshops worden aangeboden in een thema. De workshop wordt aangepast op maat, dus uw thema van het project bepaald de inhoud van de workshop.

Stiltekracht individueel 

Lichaamshoudingen, bewegingsspelvormen en kindercoachtechnieken worden ingezet als extra ondersteuning. Deze aanpak is geschikt voor alle kinderen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Het kan gaan om kinderen die bepaalde gedragsproblemen laten zien, reageren met hevige emoties, niet lekker in hun vel zitten of tijdelijk wat uit balans geraakt zijn. Soms komt in een bepaalde periode de kwetsbaarheid van een kind extra sterk naar voren. Je kunt hierbij denken aan faalangst, verlegenheid, onzekerheid,slecht slapen.Met Stiltekracht individueel, kan je vroegtijdig ingrijpen, op een laagdrempelige en speelse, maar wel heel effectieve manier.Eén op één met een kind of in kleine groepjes werk ik gericht aan een bepaald doel in de ontwikkeling. Ouders worden bij de aanpak betrokken zodat zij inzicht krijgen in mijn werkwijze en de technieken ook eventueel thuis bij hun kind kunnen inzetten.Scholen kunnen deze aanpak uit het passendonderwijs-budget ( toegewezen arrangement) bekostigen

Le