Stiltekracht in de klas.

 

Le

Lichaamsoefeningen in de klas  lichaamsoefeningen small

Door oefeningen en spelletjes gericht op coördinatie, motoriek en soepelheid vergroten en verfijnen de bewegingsmogelijkheden waardoor het lichaamsbesef toeneemt. Daarnaast wordt ook de verbinding gelegd met emoties, het denken, sociale vaardigheden en de verbeeldingskracht. Het samenwerken en luisteren naar elkaar stimuleert het inlevingsvermogen en het vermogen om gevoelens te uiten. Kinderen verkennen hun lichaam waardoor meer lichaamsbesef ontstaat en onrust in de klas kan worden verminderd of voorkomen. Stiltekracht nodigt kinderen uit om op een ontspannen en plezierige manier bezig te zijn met lichaam en geest.  De oefeningen zijn gelinkt aan schoolse vaardigheden waarbij het vooral gaat om de concentratie, balans en kracht.

Wat leren kinderen?

Hoe leer ik rust en ontspanning in mijn lichaam te brengen?

Hoe ontwikkel ik via creativiteit de verbeeldingskracht ?

Hoe word ik bewust van mijn denken en handelen?

Hoe leer ik om samen te werken?

Hoe krijg ik meer concentratie?

 

 

Concentratieoefeningen en mindfulnessconcentratie small1

Concentratieoefeningen en Mindfulness neemt een grote vlucht in het basis- en voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen laten hun leerkrachten een mindfulness training volgen en bieden hun leerlingen een uurtje mindfulness per week door een gecertificeerde trainer. Het gevolg?

Leerkrachten die meer ontspannen voor de klas staan en leerlingen die meer rust en zelfvertrouwen krijgen. Kinderen die makkelijker zelf conflicten kunnen oplossen zonder tussenkomst van de leerkracht en ouders die aangeven dat hun kind ’s avonds gemakkelijker in slaap valt.

Wat zijn dan die oefeningen die maken dat schoolresultaten positief beïnvloed worden en dat leerlingen met meer empathie met elkaar leren omgaan?

Hoe werkt Stiltekracht met concentratie en mindfulness in de klas?

Het leren richten van je aandacht waardoor jij je focus en concentratie vergroot is uiteraard ook op scholen wenselijk.  Leerlingen en leerkrachten worden overspoeld met informatie, de invloed van social media wordt steeds groter en de behoefte aan tijd voor verwerken van al die prikkels neemt daarmee ook toe. In de rustmomenten, als er even niets hoeft, gebeurt er veel in de hersenen. Onder andere het verwerken van informatie, pauzeren voordat je een volgende stap zet en jezelf opladen voor een nieuwe taak. Dit soort rustmomenten zijn cruciaal in de dag en mindfulness oefeningen, waarbij de ademhaling de vaste focus is, helpen hierbij.

Wanneer gebruik je mindfulness tijdens het lesgeven?

Het antwoord hierop is; de hele dag door. Als je jezelf een bewuste, rustige grondhouding aanleert ben je eigenlijk continue mindful – je bent je bewust van wat je wilt overdragen in een bepaalde les of verspreid over de dag, je ziet wat er gebeurt bij jezelf of in je klas en je reageert daar adequaat op. Leerlingen die gewend zijn aan aandachtsoefeningen vragen vaak zelf of ze even een bodycheck, minuutje stilte of een rustige ademhalingsoefening mogen doen. Het rustgevende effect daarvan merk je direct in je klas en leerlingen leren zo ook om meer verantwoording voor zichzelf (gevoelens en gedrag) te nemen.

 

 

Kindermassagemassage 2 small

Binnen Stiltekracht kan door de leerkracht gekozen worden voor kindermassage. Kindermassage draagt bij aan de veilige leeromgeving, het accepteren van de ander en het leren loslaten van spanningen.

Aanraking is niet echt een onderdeel van de Hollandse cultuur. In de zuidelijke landen vindt het aanraken natuurlijkere en vanzelfsprekender plaats. In Zweden en Denemarken worden op scholen en kinderdagverblijven al jaren speelse vormen van kindermassage geïntegreerd. Dit blijkt onder mee grote invloed te hebben op pestgedrag van kinderen. Zonder gezonde aanrakingservaringen kennen kinderen hun grenzen minder goed.

“Een kind dat je masseert, sla je niet”, is een uitspraak van een leerling. Kinderen kunnen door het onderling masseren de eenheid met elkaar ervaren, emoties delen, voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Dit zorgt in een groep voor rust en stress en agressie nemen af. Voldoende aangeraakte kinderen leren ook beter.

De massage wordt over de kleding toegepast. De effecten die zijn geconstateerd zijn: meer ontspanning en rust, pijnvermindering, bloeddrukregeling, verminderde agressie, meer nieuwsgierigheid, betere spijsvertering, verbetering van communicatieve vaardigheden en versterking van het immuunsysteem. Op de scholen waar dit structureel werd toegepast gingen de leerresultaten omhoog en daalde het pestgedrag gemiddeld van 15 % tot 1% binnen een jaar.

In Stiltekracht passen we de massagevormen toe op speelse wijze, waarbij lichaamsbewustzijn, onderlinge kindermassage en de zintuigen centraal staan.