image00010 smallAanpak Stiltekracht

Er is een grote behoefte onder leerkrachten om meer rust en ontspanning in de klas te nemen en te brengen. Vaardigheden die kinderen daarvoor nodig hebben een duidelijke relatie met het sociaal emotioneel leren, hetgeen past in het programma van iedere leerkracht.Een van de mogelijkheden om met de competenties van het Sociaal emotioneel leren aan de slag te gaan op school. Het bewust inzettenvan elementen, waarbij de leerlingen kunnen bewegen, elkaar mogen aanraken en oefenen in het vergroten van de concentratie. Hierbij kun je kiezen voor het bewust hanteren van rustmomenten in de klas. Op basis van onderzoek blijkt het consequent toepassen bij kinderen een positief effect heeft op gedrag en leren.

De aanpak “Stiltekracht” geeft handvatten om deze oefeningen en werkvormen dagelijks in te zetten in je groep. . Deze aanpak kan zowel door individuele leerkrachten worden uitgevoerd of door het gehele team. Het schoolbreed inzetten zorgt voor verbondenheid en een mooie doorgaande lijn. Stiltekracht bestaat uit een reader met achtergrond informatie en praktische en eenvoudige oefeningen om toe te passen in de klas.

Het werken met Stiltekracht kan zelfstandig worden uitgevoerd. Om de aanpak goed onder de knie te krijgen ,worden er 2 inscholingsdagen georganiseerd. Hierin krijgen de leerkrachten kennis van de oefeningen en toepassingsmogelijkheden.