leerkrachtco             

                                      Leerkrachtcoaching 

Binnen uw klas of school kunt u aanlopen tegen diverse uitdagingen: Vragen over de aanpak van de groep of een bepaalde individuele leerling/student, het management in de groep,de wijze van interactie met de leerlingen en/of collega's. Deze uitdagingen kunnen ervaren worden door zowel startende als ervaren leerkrachten.

Tijdens een individueel traject, kijken we stapsgewijs naar mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen.

U wordt zich als leerkracht bewust van uw eigen handelen en het effect hiervan op een groep kinderen of het individuele kind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van beeldmateriaal.

Het werken met beelden is, naast het werken in de klas, zinvol op vele gebieden.

U kunt daarbij denken aan o.a. vergaderingen, pestgedrag en ordeproblematiek. Samen kijken we de beelden en bespreken we mogelijkheden om eigen kracht in te zetten en te verdiepen. 

Hoe werkt het:

Na telefonisch contact, wordt er een intakegesprek gehouden om de vragen in kaart te brengen.Hiermee wordt aan de slag gegaan, binnen de werksituatie van de leerkracht.Gemiddeld zijn 3 klassenopnames voldoende om de leerkracht zicht te geven op zijn eigen kracht en deze in te zetten in de situatie waar vragen over zijn.

Er wordt gewerkt op de volgende wijze:

1. Intake

2. Klassenopname

3. Begeleidingsgesprek

4. Klassenopname

5 .Begeleidingsgesprek

6. Klassenopname

7. Eindgesprek

Indien nodig kan deze cyclus nog worden uitgebreid.

Waar:

De begeleiding vindt plaats op de school van de leerkracht.

Deze vorm van begeleiding is ook waardevol voor pedagogisch medewerkers.