stapvoorstap   Visie:                                                        

Bij het kijken naar en werken met mensen, geloof ik dat mensen, zich ongeacht hun leeftijd, willen en kunnen ontwikkelen.

Het uitgangspunt is om samen stapsgewijs naar een doel te werken, waarbij de eigen kracht en mogelijkheden de leidraad zijn. Er wordt gewerkt met de oplossingsgerichte methode van Insoo Kim Berg, vormgegeven en toegepast op verschillende gebieden. Bij deze methodiek wordt gekeken naar de hier en nu situatie, van daaruit wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden waarbij de aanwezige kwaliteiten en krachtbronnen worden ingezet.

Als coach bied ik geen kant en klare oplossingen. Ik ga ervan uit dat mensen (onbewust) weten waar het antwoord op een vraag te vinden is, namelijk in hen zelf!

Samen gaan we op stap om te  ontdekken, leren en ontwikkelen en een antwoord op de vraag te realiseren.

Door met verschillende vormen van coaching bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen, kijken naar jezelf ontdekt u of uw kind welke kwaliteiten er aanwezig zijn en op welke wijze deze kunnen worden ingezet.

Tijdens een coachingstraject leren mensen hun eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan en lekkerder in hun vel zitten. Ze leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken en krijgen zo weer zelfvertrouwen. Ze leren om hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.